Vern jorda!

Det finnes mange jordvernaktivister i Norge. Men hvorfor verne om jorda? Vern av matjorda er nødvendig på grunn av egen matsikkerhet og fordi vi har et etisk ansvar!

Det er logisk; Vi blir stadig flere mennesker. Da trenger vi mer mat og mer arealer å produsere maten på! Les mer om vern av matjord på hjemmesiden www.jordvern.no

 

jordvern

 

Jordvern er både holdningsskapende arbeid og arealpolitikk. Lenkeaksjoner eller lobbyvirksomhet? På www.jordvern.no finner du noen tips til hvordan man kan engasjere seg for å ta vare på den verdifulle matjorda vår.