Velkommen til en jordnær utstilling, søndag 3. mai

Visste du at planterøtter “snakker” med hverandre i jorda, og har du noen gang sett et meitemarkteater? 3. mai er det kuslipp på Bygdø Kongsgård og i den anledning slipper vi også løs kunnskapen om matjorda.

 

header_facebook-2-

Det er FNs internasjonale matjordår og vi har laget en utstilling om matjorda – dette magiske universet. Matjord er en begrenset ressurs, og det kan ta mange tusen år å bygge 10 cm med god matjord. Selv om matjorda er svært, svært verdifull, er den ofte oversett. Det vil vi gjøre noe med!

Anita Panman – prosjektleder for Matjordåret 2015


Bak utstilingen står “Levende Matjord” – foregangsfylkeprosjektet i hos Fylkesmannen i Buskerud, Bygdø Kongsgård og Bjørvika Utvikling. Viktige bidragsytere til utstillingen er ØQ – økologisk mat i storhusholdninger, Growlab Oslo og Stiftelsen Kore. Utstillingen er inspirert av den svenske Living Soil Exhibition, og en viktig del av den norske markering av FNs internasjonale jordår. Prosjektet er støttet av Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Matjorda er grunnlaget for mat, fôr, drivstoff og fiberproduksjon, og den bidrar til å rense drikkevann og er en viktig klimaregulator. Arealet med produktiv matjord er begrenset og er under økende press fra nedbygging og utarming.

Øystein Haugerud – Fylkesagronom hos Fylkesmannen i Buskerud


PROGRAM

11.00 portene åpnes | ca 12.30 kuene slippes ut | ca 13.15 Langhus blæserlag spiller på Besøkstunet | ca 13.30 åpning av utstillingen (Besøkstunet) ved Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant og jordvenn fra Buskerud.

Vi feirer med kake, og barna får plante sin egen salat.

For mer informasjon, kontakt Anita Panman (tlf. 952 84 942) eller Øystein Haugerud (tlf. 417 61 687).


VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE:

Skog og Landskap | Oikos – Økologisk Norge | Norges Bondelag | Biologisk-dynamisk Forening | Norsk Bonde- og Småbrukarlag | Debio | Bioforsk | Norsk Landbruksrådgivning | Det Norske Hageselskap


Pressemeldingen kan lastes ned her: PressemeldingMatjordutstillingen