Ressurser

I vår verktøykasse kan du finne ressurser som gjør det spennende for deg å informere og engasjere publikum i jord-relaterte aktiviteter.

Les gjennom ressursene for nøkkelinformasjon og tips. Bruk gjerne videoer, bilder og annet materiell for å øke bevissthet og forståelse for betydningen av jordsmonn. Del disse materialene med samfunnsinstitusjoner som skoler, lokale bonde-foreninger og bedrifter. Gjøre dem tilgjengelige for lokale eller nasjonale medier og offentlige kontorer.

Lær mer om hvorfor jorda er viktig og hvordan matjorda er truet. Bidra til å spre ordet om hvorfor sunn jord betyr sunt liv!

 


HOVEDBUDSKAP


UTSTILLINGSPLANSJER


PUBLIKASJONER OG TEMAARK

Publikasjoner fra FNs mat- og jordbruksorganisasjon

Temaark om livet i jorda og kompostering

Tidsskriftet Økologisk Landbruk – Tema: jord

Tidsskriftet Naturfag – Tema: jord

Skog og landskap sin Kalender for jordåret 2015


INFOGRAFIKK

Infografikk om den ikke-fornybare ressursen jord


FILM

Film om jordkvalitet


FINN EKSPERTER

Finn forskere og fagpersoner i Norge


TIPS OG RÅD

Hageselskapets tips og råd om jord, gjødsling og kompost

Boktips