Matjord og forenklinger

Regjeringen har lagt fram forslag til endringer i Plan- og bygningsloven. Norges Bondelag støtter forslaget om å gjøre lovverket enklere og saksbehandlingen kortere, men er redd for at mer matjord går tapt.

 


– Allerede i dag bygges det mye matjord. Med nye muligheter for omdisponeringer, dispensasjoner og avvikling av prosessene som sikrer regional samordning, frykter vi at jordvernet kommer under enda større press, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

matjordforenklinger

 

Les hele saken på Norges Bondelag sine hjemmesider HER.