Markkompost markerte åpningen av Jordåret 2015

I dag ble nettsiden matjorda.no lansert, og selve markeringen med åpning av Fylkesmannens egen markkompost fant sted i vestibylen. Fylkesmann Helen Bjørnøy ønsket nettsiden velkommen. Hun sa at den vil være en ressurs i arbeidet med FNs internasjonale Jordår og en viktig del av Fylkesmannens prosjekt «Ta vare på matjorda – Ta vare på deg selv».

Nettsiden skal inneholde fagstoff om matjord og vise aktiviteter knyttet til Jordåret. Målet er å  fremme matjorda som en unik og unnværlig ressurs. Nettsiden viser et bredt samarbeid og et fellesløft for å øke forståelsen om hva matjorda betyr for oss mennesker i vid forstand. Siden eies og drives av Fylkesmannen i Buskerud, men vil være samlende for årest aktiviteter knytt til matjord.

Nestsidens blogg viser de to glade «meitemarkene» Øystein Haugerud og Reidun Pommereche som for to dager siden ble utnevnt til hedersmeitemarker av Oikos. De mottok prisen for å fremme meitemarkens trivsel og utbredelse i Norge. Øystein har hatt økologisk landbruk som sitt arbeidsfelt de siste tyve årene. Hovedfokus har vært kompostering, jordpakking, levende matjord og gode forhold for jordliv.

Fylkesmannen tar nå grep og setter i gang sitt eget jordprosjekt inne i vestibylen i Statens Hus. Det er laget en stor kasse som rommer ca 1,5 m3. Den vil etter hvert som marken fôres, fylles med kompostjord av aller beste kvalitet. Dette gjør Fylkesmannen som en del av sitt miljøfyrtårnarbeid, samtidig som vi ønsker å vise muligheten for resirkulering av eget matavfall. Komposteringen vil minske avfallet som ellers måtte blitt hentet fra Statens hus. Den gir verdifull kompost til husets planter og sørger for et frodigere innemiljø. Sist, men ikke minst, gir den kunnskap til besøkende og ansatte om kompostering og hvordan komposten kan brukes i ny matproduksjon.


Artikkelen er opprinnelig publisert HER