Last ned jordplansjer og lag din egen utstilling

Søndag 3. mai åpnet utstillingen «Ta vare på matjorda – ta vare på deg selv» på Bygdø Kongsgård.

 

Til utstillingen har vi laget plansjer med informative tekster om:

  • karbon
  • organisk livssyklus og matsikkerhet
  • kompostering og humus
  • økologisk matproduksjon på Bygdø Kongsgård
  • trusler mot levende matjord
  • hva vi skal spise for å ta vare på matjorda

 

header_facebook-2-

Last ned plansjene i svart-hvitt
matjorda_infoposter_A4_print

Last ned plansjene i farger
matjorda_infoposter_A4

 

«Ta vare på matjorda – ta vare på deg selv»

Matjord er en begrenset ressurs. Det kan ta mange tusen år å bygge 10 cm med god matjord. Matjorda er grunnlaget for mat, fôr, drivstoff og fiberproduksjon. Den bidrar til å rense drikkevann og er en viktig klimaregulator.

Vi har laget en utstilling hvor kan du lære mer om hva levende matjord er, hvem som lever i matjorda, hvordan dyr og planter påvirker hverandre, og ikke minst hvorfor matjorda er viktig for deg og meg.

Selv om matjorda er svært, svært verdifull, er den ofte oversett. Arealet med produktiv matjord er begrenset og er under økende press fra nedbygging og utarming.

Matjorda trenger å bli anerkjent og verdsatt av oss mennesker. Den er en levende organisme som må ha stell og omsorg akkurat som en ku, høne eller hest!