Kunstprosjekt i Bjørvika med matjord fra hele landet