Jordvern burde være så enkelt

Den store trusselen mot matjorda, som bare utgjør 3 prosent av landet vårt, er jo nettopp at nedbyggingen skjer stykkevis og delt, skriver kommentator Drude Beer i Nationen.


jordvernnationen

«Når det i fjor ble bygd ned 5710 mål matjord, skjedde det litt her og litt der. Fordi flertallet i én kommune ønsket seg noen flere boliger. Og en annen sa ja til industribygg som ga nye arbeidsplasser. I fylkestingene, som har ansvar for de fleste veiene, ble det gitt grønt lys for mer og bredere bilkjøring over det som før var bugnende kornåkre.»

Les hele artikkelen HER.