Jordårets gladeste meitemarker


Øystein Haugerud og Reidun Pommeresche

Hedersprisen Årets Meitemark for FN-jordåret 2015 ble i dag tildelt forsker Reidun Pommeresche og fylkesagronom Øystein Haugerud for deres fremragende innsats for å fremme meitemarkens trivsel og utbredelse i Norge. De to skal fra nå av tituleres som «Hedersmeitemark».
Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud ble i dag hedret for sitt årelange arbeid for meitemarkens fremme, med hedersprisen Årets Meitemark 2015. Reidun er forsker ved Bioforsk Økologisk på Tingvoll i Møre og Romsdal, og Øystein er Fylkesagronom i Buskerud og leder for prosjektet Levende Matjord.

Prisvinnerne mottok diplom, heder og ære under fagseminaret Levende matjord, som ble arrangert på Høyskolen i Hedmark på Blæstad.

Prisen ble delt ut av styreleder i Oikos – Økologisk Norge, Olav Arnar Bø.

 

Meitemarkekspert

Reidun Pommeresche fra Tingvoll er en av landets fremste meitemarkeksperter. Det er få i Norges land som kan mer om meitemarken og dens livsbetingelser enn henne.

I tillegg er hun glødende opptatt av biologisk mangfold, særlig insekter og andre småkryp, og hun har også stor kunnskap om andre arter som edderkopper og spretthaler. Kunnskapen har hun formidlet til bønder, skoleelever, forskere og folk flest med liv og glød, senest på dette fagseminaret om levende matjord.

Ved siden av forskerjobben pleier hun selv en stor grønnsakhage og driver økologisk melkeproduksjon sammen med sin mann. Slik får hun satt kunnskapen ut i praksis også på hjemmebane.

– Reidun har gjort et enestående forskningsarbeid for å skaffe ny kunnskap om norske meitemarkarter og deres liv i jordbruksjord, sa styreleder i Oikos, Olav Arnar Bø, ved tildelingen av prisen.

– Reidun Pommeresche er derfor en verdig mottaker av prisen «Årets meitemark».

 

Ildsjel for levende matjord

Også Øystein Haugerud fra Øvre Eiker driver småbruk, men han får prisen først og fremst for sitt fremragende arbeid for å sette fokus på jord og jordliv gjennom jobben som fylkesagronom hos Fylkesmannen i Buskerud.

Øystein har gjennom en årrekke vært en foregangsperson i en rekke prosjekter om jordkvalitet og jordarbeiding. Han har bidratt sterkt til utvikling av metoder for å måle jordpakking, liv i jord og kompost og for å etablere Aerob kompost-kultur i Norge.

– Øystein er selve ildsjelen bak foregangsfylket Levende Matjord og har gjennom dette løftet fokuset på levende jord og gode forhold for jordlivet, sa styreleder Olav Arnar Bø. – Han er en brobygger mellom offentlige myndigheter og økomiljøet og er en dyktig foredragsholder og inspirator.

– Øystein Haugerud er derfor en verdig mottaker av prisen «Årets meitemark».

 

Med prisen Årets Meitemark følger retten til å tiltales som Hedersmeitemark.

Landsstyret i Oikos – Økologisk Norge gratulerer begge Hedersmeitemarkene med prisene!

Artikkelen er opprinnelig publisert HER.


 

«Årets Meitemark” er en hederspris som deles ut en gang i året av Oikos – Økologisk Norge. Prisen går til en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge. Den eller de som tildeles “Årets Meitemark” har rett til å kalle seg “Hedersmeitemark” og kan tiltales som det samme.

Dette kan gjøres på flere ulike måter:

– Gjennom folkeopplysning for å få den gemene hop til å forstå viktigheten av å legge forholdene til rette for meitemarken.

– Gjennom eget praktisk arbeid legge forholdene til rette for meitemarken hjemme hos seg selv, og eller i større sammenheng. Det eller de initiativ som kandidaten har satt i verk eller planlegger å sette i verk, må i tillegg til å legge forholdene til rette for trivsel og vekst for meitemarken, også ha en samfunnsgagnlig betydning, for eksempel penere kulturlandskap, gi offentligheten tilgang på god meitemarksgjødsel.

Kort sagt, initiativet må også fremme trivselen generelt for alle arter (mikroorganismer, dyr og planter) som finnes i den umiddelbare nærhet av tiltaket. Initiativet må kunne godkjennes etter gjeldende økologisk regelverk. Initiativet må ha en varig karakter og inngå i en større helhet.

 

Tidligere vinnere av hedersprisen Årets Meitemark:

2014 Liv og Dag Hauffen

2013 Olav Arnar Bø

2012 Ib Kondrup

2011 Olav Jønsi

2010 Gjermund Stormoen

2009 Bjørg Fritsvold og Rune Hatleli

2008 Karl og Petra Grude

2007 Helge Christie og Anders Vatn

2006 Grete Lene Serikstad

2005 Einar Grepperud og Emil Mohr

2004 Erna og Trygve Sund

2003 Vinjar Tufte

2002 Ella Sandnes

2001 Knut Vebjørnsen og Henrik Berg

2000 Pascale Baudonnel

1999 Thomas Cottis

1998 Christian Zurbuchen

1997 Rørosmeieriet og Nord-Østerdal Økologiske landbrukslag (NØØL)

1996 Kristian Ormset

1995 Johan Ellingsen

1994 Sissel Hansen

1993 Kåre Torvik

1992 Vidar Rune Synnevåg