Infografikk om den ikke-fornybare ressursen jord

Infografikk om den ikke-fornybare ressursen jord

Jord er en begrenset ressurs, som betyr at tap og degradering ikke er gjenvinnbart innenfor en menneskelig levetid. Som en sentral komponent i arealressursene, landbruksutvikling og økologisk bærekraft, er jorda grunnlag for mat, fôr, drivstoff og fiberproduksjon, og for mange kritiske økosystemtjenester. Matjorda er derfor en svært verdifull naturressurs, men den er ofte oversett. De naturlige områdene for produktiv jord er begrenset – områdene er under økende press for intensivering og konkurrerer bruksområder som dyrking, skogbruk, beite/utmark og urbanisering, og ikke minst for å tilfredsstille kravene til mat- og energiproduksjon til den voksende befolkningen. Jordsmonn trenger å bli anerkjent og verdsatt, samt jordas bidrag til matsikkerhet og opprettholdelse av viktige økosystemtjenester.

Artikkelen og infografikken er opprinnelig publisert HER.
Kan lastes ned som pdf HER.

FAO-Infographic-IYS2015-fs1-en (1)