Hovedbudskap

RTEmagicC_IYS_icon1_06.jpg
Sunn matjord er grunnlaget for sunn matproduksjon.

RTEmagicC_IYS_icon2_02.jpg
Matjorda er grunnlaget for vegetasjon som dyrkes eller forvaltes for fôr, fiber, drivstoff og legemidler.

RTEmagicC_IYS_icon3_01.jpg
Matjorda støtter planetens biologiske mangfold og jordsmonn huser en fjerdedel av totalen.

RTEmagicC_IYS_icon4_01.jpg
Matjorda bidrar til å bekjempe og tilpasse seg klimaendringene ved å spille en nøkkelrolle i karbonkretsløpet.

RTEmagicC_IYS_icon5_01.jpg
Matjorda holder og filtrerer vann, noe som forbedrer vår motstandsdyktighet overfor flom og tørke.

RTEmagicC_IYS_icon6_01.jpg
Matjord er en ikke-fornybar ressurs; bevaring av matjorda er avgjørende for matsikkerhet og for vår bærekraftige fremtid.