Finn forskere og fagpersoner

Lurer du på noe om livet i jorda eller hvorfor ulike planter trives i ulike typer jord? Ta kontakt med en forsker eller fagperson. I Norge er det mange som jobber med matjord og jordsmonn, se listen under for navn og kontaktinformasjon. Oversikten er utarbeidet av Stiftelsen Kore. Spørsmål og henvendelser rettes til elise.lund@kore.no.


 

Skog og landskap

Arnold Arnoldussen
Senioringeniør
arnold.arnoldussen@skogoglandskap.no
Kompetanseområde: Jord

 

Hilde Olsen
Rådgiver
hilde.olsen@skogoglandskap.no
Kompetanseområde: Jordsmonnkartlegging og jordsmonndata

 

Eivind Solbakken
Senioringeniør
eivind.solbakken@skogoglandskap.no
Kompetanseområde: Jord

 

Elling Mjaavatten
Avdelingsingeniør
elling.mjaavatten@skogoglandskap.no
Kompetanseområde: Klassifisering av jord i felt

 

Roar Lågbu
Overingeniør
roar.lagbu@skogoglandskap.no
Kompetanseområde: Geografiske informasjonssystemer, arealdata, produksjon av kart og jorddata

 

Siri Svendgård-Stokke
Senioringeniør
siri.svendgard-stokke@skogoglandskap.no
Kompetanseområde: Jord

 

Åge A. Nyborg
Senioringeniør
age.nyborg@skogoglandskap.no
Kompetanseområde: Jord

 

Ove Klakegg
Varamedlem i Jordforeningen
ove.klakegg@skogoglandskap.no
Kompetanseområde: Jord

 

NMBU

Jan Mulder
Professor
jan.mulder@nmbu
Kompetanseområde: Biogeokjemiske prosesser av karbon og nitrogen i jord, lokale og globale påvirkninger av jordprosesser; effekter og feedback

 

Bal Ram Singh
Leder I Jordforeningen
balram.singh@nmbu.no
Kompetanseområde: Jord, grunnvann, forurensningstransport, modellering, infiltrasjon, tiltak mot flomdemping

 

Helen French
Nestleder i Jordforeningen
helen.french@nmbu.no
Kompetanseområde: Jord

 

Arne Stuanes
Jordforeningen
arne.stuanes@nmbu.no
Kompetanseområde: Jord

 

Tore Krogstad
Professor
tore.krogstad@nmbu.no
Kompetanseområde: Kjemiske prosesser i jord. Jordkjemi, kjemiske jordanalyser, planteernæring med hovedvekt på fosfor innen matproduksjon og forurensing av jord og vann

 

Åsgeir Rossebø Almås
Forsker
asgeir.almas@nmbu.no
Kompetanseområde: Jord, biokjemi

 

Trond Børresen
Professor
trond.borresen@nmbu.no
Kompetanseområde: Erosjon, jordarbeiding, jordpakking, jordfysikk

 

VitalAnalyse

Kristian Ormset
Daglig leder
kristian@ormset.no
928 67 402

 

Berit Swensen
Faglig leder
bswe@online.no
977 10 495

 

Niklas Hedlund
Laborant
niklashedlund@hotmail.com
941 31 157
Kompetanseområde: Jord, analyser av golf- og fotballbaner

 

 

Bioforsk

Jannes Stolte
Kasserer og nettansvarlig i Jordforeningen
jannes.stolte@bioforsk.no
Kompetanseområde: Jord

 

Sigrun Kværnø
Sekretær i Jordforeningen
sigrun.kvaerno@bioforsk.no
Kompetanseområde: Jord

 

Trond Knapp Haraldsen
Forsker
Trond.Haraldsen@bioforsk.no
Kompetanseområde: Organisk avfall som gjødsel og jordforbedringsmidler

 

Fylkesmannen i Buskerud, Levende matjord-prosjektet

Øystein Haugerud
Prosjektleder
fmbuoha@fylkesmannen.no
Kompetanseområde: Organisk avfall og husdyrgjødsel, dyrkingssystemer i økologisk landbruk, anleggsjord, vekstmedier, jordmorfologi og transportprosesser i jord, meitemark, jordkvalitet og jordressurser, virkninger av levende matjord

 

Alene Alemu Tesfamichael
Vermikomposteringsforsker ved Lindum AS
tesfamichael.a@gmail.com
455 30 288
Kompetanseområde: Meitemark, kompost, vermikompost

 

Norge Geologiske Undersøkelse

Rolf Tore Ottesen
Forsker
rolf.ottesen@ngu.no