Bioforsk : Uten jord, ingen liv: 2015 er FNs internasjonale jordår

Jord er en begrenset ressurs som utgjør grunnlaget for alt liv.  For å øke folks bevissthet om betydningen bærekraftig forvaltning av jord har for produksjon av mat, energi og fiber, har FN utnevnt 2015 til det internasjonale året for jord. Fredag 5. desember går startskuddet for jordåret med markering av Verdens jorddag (World Soil Day).

– Bioforsk

bioforsk

 

Les hele artikkelen på Bioforsk sine hjemmesider HER.